Kosten

Het Zorgprestatiemodel

Kosten van geleverde zorg zijn vastgelegd in het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel gaat over de manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) wordt betaald. Met ggz bedoelen we generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en langdurige ggz. In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener je behandeling in rekening moet brengen. En er is afgesproken hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg je krijgt of hoe je die krijgt.

Wanneer je behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe je behandeling er uit gaat zien. Of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel je behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Je zorgverlener hanteert voor elk los onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) een tarief.


Klik hier voor meer informatie over de zorgprestaties en de kosten hiervan.

 

De tarieven

Ik hanteer de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit, NZA. In onderstaande tabel staan de tarieven van 2024 vermeld van de meest voorkomende interventies die ik inzet.

 

Klik hier voor meer informatie over de tarieven.

 

Prestatiecode Prijs
CO0408 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek (Intake) 45 minuten 212,44
CO0538 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Diagnostiek (Intake) 60 minuten 242,66
CO0473 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 45 minuten 179,24
CO0603 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 60 minuten 212,00
CO0863 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14) Behandeling 90 minuten 318,56

Vergoedingen

Ik werk als contractvrije psycholoog. Dat betekent dat ik geen contract heb afgesloten met verzekeraars. Dat betekent niet dat je geen vergoeding kunt krijgen voor je behandeling. Of jouw behandeling (deels) vergoed wordt hangt af van je verzekeraar en je polis. Houd er rekening mee dat de verzekeraar niet bij alle klachten behandeling vergoed. Om hier meer informatie over te krijgen adviseer ik je om contact op te nemen met jouw verzekeraar.

 

Klik hier voor meer informatie over contractvrije psycholoog.

Klik hier voor meer informatie over de vergoeding vrijgevestigde psycholoog per verzekeraar voor 2024

 

Ik stuur maandelijks een factuur die je kunt indienen bij je verzekeraar. Je bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van je behandeling. Wat belangrijk is om vergoeding te krijgen is een verwijsbrief van de huisarts