Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut van deze praktijk kan op verzoek ingezien worden.

BIG register

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Een zorgverlener met een BIG-registratie mag de wettelijk beschermde beroepstitel gebruiken die bij het beroep hoort. Om te kunnen worden ingeschreven in het BIG overheidsregister van klinisch psychologen en psychotherapeuten, moet allereerst met goed gevolg de juiste academische vooropleiding zijn afgerond. Daarnaast moet een postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut aan een van overheidswege erkend opleidingsinstituut zijn voltooid. Lees hier meer over het BIG register.

Elektronisch patiënten dossier - EPD

In mijn praktijk werk ik met een elektronisch patiënten dossier. Het is mogelijk om delen van je dossier in te zien. Nicole Weelen Psychologie hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met je gegevens. Meer informatie hierover over hoe we dat doen vind je hier.

WGBO

De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) regelt de rechten en plichten van de patiënt. Zo staat in deze wet dat patiënten recht hebben op informatie en dat zij toestemming moeten geven voor een behandeling. Ook regelt de WGBO de privacy van de patiënt, het inzagerecht van patiënten in hun eigen medisch dossier en de vertegenwoordiging van patiënten als zij niet zelf kunnen beslissen. Daarnaast verplicht de WGBO zorgverleners om een medisch dossier bij te houden. Lees hier meer over de WGBO

AVG

Psychologen/psychotherapeuten hebben een beroepsgeheim wat inhoud dat ik zonder jouw schriftelijke toestemming geen gegevens aan derden mag verstrekken. Het kan echter zinvol zijn dat ik de mogelijkheid heb te overleggen met je huisarts en eveneens aan hem/haar schriftelijk te rapporteren over de behandeling. Ook voor informatieverstrekking/overleg met andere hulpverleners/instanties dien je schriftelijk toestemming te geven, alvorens ik deze informatie kan verstrekken.

Informatie over de wet voor bescherming van je persoonsgegevens vind je op: AVG, Algemene Verordening gegevensbescherming

Klachten

Als je een klacht hebt betreffende je behandeling bespreek ik die graag met je en kunnen we kijken of we tot een oplossing kunnen komen.

Mocht je liever contact hebben met een klachtenfunctionaris dan kun je contact opnemen via de LVVP. Klik hier voor meer informatie.